Elektrochirurgia przeciwskazania i efekty towarzyszące - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA - OPERATORA!

Elektrochirurgia przeciwskazania i efekty towarzyszące - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA - OPERATORA!

ELEKTROCHIRURGIA PRZECIWSKAZANIA I EFEKTY TOWARZYSZĄCE - 

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA - OPERATORA!

TMC POLSKA – MEDICAL STORE – jesteśmy importerem i dystrybutorem diatermii chirurgicznych i ewakuatorów dymu włoskiej firmy LED SpA. Oferujemy szeroki wybór diatermii chirurgicznych i akcesoriów bipolarnych i monopolarnych włoskiej firmy Led Spa. Nasz asortyment medyczny i chirurgiczny to sprzęt dla szpitali, gabinetów stomatologicznych i weterynaryjnych, ortopedycznych, ginekologicznych i dermatologicznych oraz gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologicznej

Jesteśmy oficjalnym autoryzowanym sprzedawcą sprzętu i akcesoriów do elektrochirurgii, fizjoterapii i medycyny estetycznej  firmy
LED SpA

Diatermia Chirurgiczna - przeciwskazania

Elektrochirurgia jest nierekomendowana w następujących przypadkach:

 • osoby noszące rozruszniki serca
 • z elektrodami stymulacyjnymi;
 • z metalowymi implantami protetycznymi;
 • z poważnymi zaburzeniami równowagi ciśnienia krwi;
 • z uwagi na zaburzenia układu nerwowego;
 • zaburzenie funkcji nerek;
 • zawansowana ciąża. (operator/pacjent)


W dziedzinie elektrochirurgii oparzenia o wysokiej częstotliwości są głównymi urazami pacjenta, choć nie jedynymi. W rzeczywistości wykrywana jest martwica kompresyjna, reakcje alergiczne na środki dezynfekujące, zapłon łatwopalnych gazów lub cieczy. Niektóre z głównych przyczyn oparzeń można przypisać: • niewystarczające przeszkolenie personelu medycznego w zakresie unikania lub zmniejszania ryzyka oparzeń przy użyciu urządzeń elektrochirurgicznych o wysokiej częstotliwości; • stosowanie środków dezynfekujących o wysokiej zawartości alkoholu; • nieprawidłowe ułożenie pacjenta podczas elektrochirurgii; • kontakt elektrody aktywnej ze skórą pacjenta; • kontakt z cieczami; • długotrwałe stosowanie prądów o wysokiej częstotliwości; • Nieprawidłowe zastosowanie elektrody neutralnej.


Bezpieczeństwo diatermie chirurgic

zne - elektrokautery

UWAGA: Elektrochirurgia może być niebezpieczna: Niewłaściwe użycie każdego z elementów systemu elektrochirurgicznego może spowodować poważne oparzenia pacjenta. Konieczne jest uważne przeczytanie i pełne zrozumienie wszystkich instrukcji przed przystąpieniem do użycia aktywnej elektrody. Ani producent, ani żaden ze sprzedawców nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wyrządzone osobom i sprzętowi, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów. Akcesoria dostarczone z urządzeniem mają funkcje, które są kompatybilne z tym urządzeniem, mogą być niekompatybilne z innymi unitami elektrochirurgicznymi. Przed podłączeniem innych akcesoriów do tego urządzenia użytkownik musi sprawdzić, czy mają one charakterystykę izolacji zgodną z charakterystyką tego urządzenia (patrz rozdział "DANE TECHNICZNE"). Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić integralność opakowania wszelkich sterylnych akcesoriów. Surtron 80dSurtron Touch HP 80 D - diatermia chirurgiczna

OSTRZEŻENIA

NIE STOSOWAĆ u pacjentów z implantami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, bez uprzedniej konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą (np. kardiologiem). Istnieje możliwe zagrożenie, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia w działaniu układu elektronicznego lub system może ulec uszkodzeniu.
NIE UŻYWAĆ w obecności łatwopalnych środków znieczulających lub gazów utleniających (takich jak podtlenek azotu (N2O) i tlen) lub w pobliżu lotnych rozpuszczalników (takich jak eter lub alkohol), ponieważ może dojść do wybuchu.
NIE UMIESZCZAJ narzędzi w pobliżu lub w kontakcie z materiałami łatwopalnymi (takimi jak gaza lub serwety chirurgiczne). Narzędzia, które są aktywowane lub gorące od użytkowania, mogą spowodować pożar. • Gdy nie używasz narzędzi, umieść je w czystym, suchym, dobrze widocznym miejscu, które nie ma kontaktu z pacjentem. Niezamierzony kontakt z pacjentem może spowodować oparzenia
Przed każdym użyciem SPRAWDŹ instrumenty i pod kątem uszkodzeń, zwłaszcza izolację narzędzi laparoskopowych/endoskopowych. Można to zrobić wizualnie w powiększeniu lub za pomocą uchwytu do testowania izolacji wysokiego napięcia. Awarie izolacji mogą spowodować oparzenia lub inne obrażenia pacjenta lub operatora.
Powierzchnia aktywnej elektrody może pozostać wystarczająco gorąca, aby spowodować oparzenia po wyłączeniu prądu RF.
Ze względu na obawy dotyczące rakotwórczego i zakaźnego potencjału elektrochirurgicznych produktów ubocznych (takich jak smuga dymu z tkanek i aerozolu), zarówno w procedurach otwartych, jak i laparoskopowych należy stosować okulary ochronne, maski filtracyjne i skuteczny sprzęt do odprowadzania dymu.
Adaptery i akcesoria należy podłączać do unitu elektrochirurgicznego tylko wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia lub porażenie prądem pacjenta lub personelu sali operacyjnej.
Jeśli urządzenie jest wzbogacone argonem, należy dołączyć ostrzeżenia dotyczące zatorów gazowych.
Jeśli przyrząd nadaje się do wielokrotnego użytku, należy również dołączyć ostrzeżenie, że sama kontrola wzrokowa może nie wystarczyć do zapewnienia, że izolacja jest nienaruszona.
NIE AKTYWUJ instrumentu, gdy nie styka się z tkanką docelową, ponieważ może to spowodować obrażenia z powodu sprzężenia pojemnościowego z innym sprzętem chirurgicznym.
POBIERZ płyn z obszaru przed aktywacją narzędzia. Płyny przewodzące (np. krew lub sól fizjologiczna) w bezpośrednim kontakcie z aktywną elektrodą lub w jej pobliżu mogą przenosić prąd elektryczny lub ciepło z tkanek docelowych, co może powodować niepożądane oparzenia pacjenta.
NIE STOSOWAĆ z układami hybrydowymi, czyli połączeniem metalu i tworzywa sztucznego, przy zastosowaniu monopolarnych składników aktywnych. Może to spowodować oparzenia w innym miejscu z powodu sprzężenia pojemnościowego. Używaj wyłącznie systemów całkowicie metalowych lub całkowicie plastikowych.
Przed zwiększeniem intensywności sprawdź przyleganie elektrody neutralnej i jej połączeń. Pozorna niska moc lub awaria urządzenia działającego przy normalnych ustawieniach pracy może wskazywać na nieprawidłowe przyłożenie elektrody neutralnej lub słaby kontakt w jej połączeniach.
To urządzenie jest wyposażone w system CQM, należy pamiętać, że utrata bezpiecznego kontaktu między elektrodą neutralną a pacjentem nie spowoduje alarmu, chyba że zostanie użyta kompatybilna monitorująca elektroda neutralna (dzielona elektroda neutralna). • UWAGA: Intensywność musi być ustawiona na najniższy poziom niezbędny do osiągnięcia pożądanego efektu.

UWAGA: Intensywność musi być ustawiona na najniższy poziom niezbędny do osiągnięcia pożądanego efektu.

UWAGA: Utrzymuj aktywne elektrody w czystości. Nagromadzenie strupa może zmniejszyć skuteczność narzędzia. Nie włączaj narzędzia podczas czyszczenia. Mogą wystąpić obrażenia personelu sali operacyjnej.

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA! 

diatermia_surtron_bezpieczeństwo

DIATERMIA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

bezpieczeństwo pacjenta DAITERMIA SURTRONŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Następujące środki ostrożności mają na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowych poparzeń:

▪ Elektroda neutralna powinna być niezawodnie połączona na całej powierzchni z ciałem pacjenta, najlepiej na kończynach, jak najbliżej miejsca operacji. Unikaj mocowania elektrody neutralnej do wypukłości kostnych, protez, tkanek bliznowatych, obszarów podatnych na gromadzenie się płynów lub obszarów o grubym stanie podskórnej tkanki tłuszczowej. Obszar aplikacji powinien być wolny od włosów, suchy i czysty. Nie używaj alkoholu do czyszczenia skóry. Z wyjątkiem stosowania w medycynie weterynaryjnej, stosowanie żeli elektrodowych jest niedozwolone.  • Należy zwrócić uwagę na dobre odizolowanie elektryczne pacjenta leżącego na stole operacyjnym np. poprzez umieszczenie go na izolowanym materacu. Przestrzeń między stołem a pacjentem powinna być sucha. Pacjent nie powinien stykać się z żadnym metalowym przedmiotem.

 •  Elektroda neutralna bierna powinna znajdować się możliwie najbliżej pola zabiegowego, by droga przepływu prądu przez ciało pacjenta byłą najkrótsza. Musi mieć ona dobry kontakt z ciałem pacjenta i mieć odpowiednio dużą powierzchnię styku.

 • Elektryczny kontakt pacjenta z uziemieniem może powodować oparzenia (zobacz bezpieczne elektrody bierne do diatermii chirurgicznych). Należy więc uważać na zbyt małą powierzchnię styku pacjenta na przykład ze stołem operacyjnym.

 • Iskry wytwarzane podczas zabiegu elektrochirurgicznego mogą powodować zapłon w kontakcie z niektórymi substancjami łatwopalnymi, np. niektórymi środkami dezynfekującymi, czy nawet gazami. Dlatego należy pamiętać o unikaniu takich substancji w pobliżu pola operacyjnego (np. preparatów dezynfekujących na bazie alkoholu) oraz usuwaniu tworzących się gazów podczas spalania, np. za pomocą specjalnego urządzenia usuwającego gazy ewakuator dymu SURTRON EVAC. Diatermie chirurgiczne są bowiem najczęstszą przyczyną pożaru lub wybuchu na sali operacyjnej.

 • Gazy, które tworzą się podczas operacji, mogą być również szkodliwe dla zdrowia, dlatego oprócz odprowadzania dymu należy pamiętać o korzystaniu z masek.

 • Diatermie chirurgiczne, wytwarzając prądy elektrochirurgiczne mogą zakłócać pracę niektórych urządzeń podłączonych do pacjenta, np. urządzeń monitorujących stan pacjenta. Należy więc pamiętać o odpowiednim umieszczeniu elektrody neutralnej i ułożenie przewodów elektrochirurgicznych jak najdalej od innych przewodów.

 • Dla pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca oraz kobiet w ciąży (pacjent/operator) dla większego bezpieczeństwa zalecana jest technika dwubiegunowa

Używając jednorazowych elektrod neutralnych, przestrzegaj dat ważności. ▪ Stosując elektrody wielofunkcyjne, należy upewnić się, że systemy mocowania zapewniają gwarancję stabilności.
▪ Podczas nakładania elektrody neutralnej należy unikać ścieżki poprzecznej i preferować ścieżkę pionową lub ukośną, szczególnie jeśli używana jest dwudzielna elektroda neutralna. Ma to na celu umożliwienie równomiernego rozprowadzenia prądu na powierzchni elektrody neutralnej i zmniejszenie ryzyka poparzenia pacjenta. ▪ Jeśli elektroda neutralna nie może być prawidłowo zastosowana, rozważ technikę bipolarną zamiast techniki monopolarnej, jeśli to możliwe. ▪ Pacjent nie powinien mieć kontaktu z metalowymi częściami, które są uziemione lub mają znaczną pojemność uziemienia (np. stół operacyjny, podpory itp.). Dozwolone jest w tym celu użycie plandeki antystatycznej. ▪ Należy unikać kontaktu skóra do skóry (np. ramię z tułowiem, noga z nogą, piersi itp.) poprzez włożenie suchej gazy. Ponadto obszary ciała, które są narażone na obfite pocenie się, powinny być suche.

Gdy aparat elektrochirurgiczny i urządzenie do monitorowania fizjologicznego są używane jednocześnie u tego samego pacjenta, wszystkie elektrody monitorujące powinny być umieszczone jak najdalej od elektrod chirurgicznych. Elektrody do monitorowania igieł są niedozwolone. W każdym przypadku dozwolone są systemy monitorowania zawierające urządzenia ograniczające prąd o wysokiej częstotliwości, elektrod chirurgicznych powinny być umieszczone w taki sposób, aby uniknąć kontaktu z pacjentem lub innymi przewodami. Elektrody aktywne, które są czasowo nieużywane, powinny pozostać odizolowane od pacjenta. ▪ Stosowanie technik afektywnych dwubiegunowych jest dozwolone w przypadku operacji na częściach ciała o stosunkowo małym przekroju, aby uniknąć niepożądanego krzepnięcia. ▪ Docelowy poziom mocy wyjściowej powinien być jak najniższy dla zamierzonych celów. ▪ Oczywisty niski poziom wyjściowy lub nieprawidłowe działanie urządzenia elektrochirurgicznego, gdy jest ono skonfigurowane do normalnego dostarczania zasilania, może wskazywać na wadliwe zastosowanie elektrody neutralnej lub zły kontakt w połączeniach elektrod. Z tego powodu przed wybraniem wyższej mocy należy sprawdzić zastosowanie elektrody neutralnej i jej połączenia.


W przypadku operacji klatki piersiowej lub głowy należy unikać stosowania łatwopalnych środków znieczulających lub gazów utleniających, takich jak podtlenek azotu (N2O) i tlen, chyba że możliwe jest ich odessanie. Tam, gdzie to możliwe, do czyszczenia i dezynfekcji należy używać substancji niepalnych. Substancje łatwopalne używane do czyszczenia, dezynfekcji lub jako rozpuszczalniki adhezyjne należy pozostawić do odparowania przed użyciem unitu elektrochirurgicznego. Istnieje ryzyko stagnacji łatwopalnych roztworów pod pacjentem lub w jamach takich jak pępek i pochwa. Wszelkie płyny, które osadzają się w tych obszarach, należy usunąć przed użyciem urządzenia. Należy wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo związane z gazami endogennymi. Niektóre materiały, takie jak wata lub gaza, po impregnacji tlenem mogą zapalić się z powodu iskier wytwarzanych przez urządzenie w normalnych warunkach. ▪ Istnieje niebezpieczeństwo dla pacjentów z rozrusznikami serca (rozrusznikami serca) lub elektrodami stymulującymi, ponieważ może dojść do zakłóceń w działaniu stymulatora lub uszkodzenia samego stymulatora. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Oddziałem Kardiologii.


Sprzęt elektrochirurgiczny emituje bez ostrzeżenia promieniowanie energetyczne o wysokiej częstotliwości, które może wpływać na inny sprzęt medyczny, niepowiązaną elektronikę, telekomunikację, systemy nawigacyjne. Aby uniknąć zakłóceń, między sprzętem elektrochirurgicznym a innymi urządzeniami należy zachować odległość co najmniej 1,5 metra. ▪ Użytkownik powinien regularnie sprawdzać akcesoria. W szczególności należy sprawdzić przewody elektrod i wszelkie akcesoria do endoskopii pod kątem uszkodzeń. ▪ W celu podłączenia akcesoriów zgodnych z charakterystyką sprzętu, należy porównać charakterystykę izolacji akcesoriów (o które należy poprosić producentów) z charakterystyką dostarczonego urządzenia (patrz Charakterystyka techniczna). ▪ Ostrzeżenie: Awaria sprzętu chirurgicznego może spowodować niezamierzony wzrost mocy wyjściowej. ▪ Stymulacja mięśni lub nerwów pacjenta może być spowodowana prądami o niskiej częstotliwości pochodzącymi z iskrzenia elektrycznego między elektrodami a tkanką pacjenta. Jeśli dojdzie do stymulacji nerwowo-mięśniowej, przerwij operację i sprawdź wszystkie połączenia z generatorem. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ten sposób, generator powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowany personel serwisowy.


UWAGA
 – Nie dopuszczać do styczności pacjenta, oraz osoby obsługującej / asystenta diatermii chirurgicznej 
do kontaktu z metalowymi częściami, np. metalowymi oparciami foteli. Posługiwać się wyłącznie akcesoriami elektrochirurgicznymi, instrumentami nieprzewodzącymi – podczas wykonywaniu zabiegu.

Ogólne Założenia- Informacje producenta LED SPA z instrukcji obsługi diatermii chirurgicznej SURTRON 80/120/160

Następujące środki zapobiegawcze redukują ryzyko wystąpienia poparzeń:

- Cała powierzchnia płytki pacjenta musi być umieszczona prawidłowo na ukrwionym mięśniu jak najbliżej miejsca zabiegu operacyjnego. Unikać umiejscowienia płytki pacjenta na; wypukłościach kości, protezach, miejscach wrażliwych, grubej podskórnej warstwie tkanki tłuszczowej oraz częściach ciała narażonych na akumulacje płynów;

- Części ciała muszą być pozbawiona włosów, suche i czyste. Nie używać alkoholu do czyszczenia skóry chyba że przy zabiegach weterynaryjnych. Użycie substancji żelowych nie jest zalecane;

- Przed użyciem jednorazowych elektrod neutralnych należy sprawdzić datę ważności;

- Przy użyciu elektrod wielorazowych upewnij się, że miejsce mocowania daje odpowiednią stabilność;

- Przy użyciu elektrody biernej należy unikać poprzecznego kierunku ruchu na rzecz poziomego lub ukośnego przesunięcia, szczególnie w przypadku użycia jednakową dystrybucję prądu na powierzchni i redukcję ryzyka poparzeń pacjenta;

- Jeśli nie ma możliwości użycia elektrody biernej w sposób prawidłowy należy rozważyć zastosowanie metody bipolarnej zamiast monpolarnej;

- Pacjent nie może być połączony z uziemionymi częściami metalowymi lub mającymi dużą oporność elektrostatyczną (na przykład stół operacyjny lub metalowe wzmocnienia). Użycie mat antystatycznych jest zalecane;

- Unikać kontaktu skóra do skóry (np. pomiędzy ręką a ciałem pacjenta). W takim przypadku należy zastosować materiał rozdzielający taki jak sucha, jałowa gaza. Dodatkowo części ciała o dużej potliwości muszą być utrzymywane cały czas suche;

- Unikać kontaktu skóra do skóry (np. pomiędzy ręką a ciałem pacjenta). W takim przypadku należy zastosować materiał rozdzielający taki jak sucha, jałowa gaza. Dodatkowo części ciała o dużej potliwości muszą być utrzymywane cały czas suche;

- Kiedy wysokiej częstotliwości urządzenie chirurgiczne jest w użyciu wraz z aparatami monitorującymi, wszystkie elektrody monitora nie zawierające elementów indukcyjnych lub opornościowych, muszą być jak najdalej od elektrod urządzenia elektrochirurgicznego. Należy unikać igieł do monitorowania;

- Podłączenie elektrod powinno być ulokowane jak najdalej, żeby uniemożliwić kontakt z pacjentem lub innymi podłączeniami;

- Przy procedurach medycznych z użyciem wysokiej częstotliwości prądu mogącego przepływać przez części ciała o małej powierzchni przekroju, użycie techniki bipolarnej może być wymagane w celu uniknięcia niepożądanej koagulacji;

- zawsze sprawdzaj płytkę powrotną (elektrodę bierną) mocowaną do pacjenta kiedy aparat elektrochirurgiczny nie wytwarza określonego natężenia mocy.

WJĘCEJ INFORMACJI W INSTRUKCJI OBSLUGI DIATERMII CHIRURGICZNEJ SURTRON


diatermia chirurgiczna

Więcej informacji na temat diatermii chirurgicznych Surtron, akcesoria do diatermii chirurgicznych, wybór, instrukcja obsługi SURTRON 80SURTRON 120SURTRON 160, SURTRON 50D i SURTRON 80D na naszym blogu:


Kontakt w sprawie produktów firmy LED SpA - DIATERMIE CHIRURGICZNE – IMPORT, DYSTRYBUCJA 
Sklep internetowy: TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
PIOTR AMBROZIAK – tel: + 48 515-695-995
e-mail : [email protected]

Jesteśmy oficjalnym autoryzowanym sprzedawcą sprzętu i akcesoriów do elektrochirurgii, fizjoterapii i medycyny estetycznej  firmy LED SpA

...............................................................................................................................................................

ZOBACZ – akcesoria monopolarne i bipolarne do diatermii chirurgicznych SURTRON

...............................................................................................................................................................

TAGI : diatermiadiatermia chirurgicznaelektrokoagulatorelektrokoagulacjanarzędzia chirurgiczneelektrokauter,surtron 120, surtron, surtron 160, lancetron, surtron 80, diatermia chirurgiczna cena, elektrokauter weterynaryjnyurządzenie do elektrokoagulacjielektrokoagulacja urządzenie, narzędzie chirurgiczne zestaw, elektrokoagulacja sprzęt, aparat do elektrokoagulacji, koagulator chirurgiczny, elektrokoagulacja cena, ewakuator dymu, koagulacja, elektroda monopolarna, koagulacja monopolarna, aparat do elektrochirurgii, surtron 80d, diatermia cena, sprzęt do elektrokoagulacjielektrokoagulator medycznynarzędzia chirurgiczne weterynaryjne, nóż elektrochirurgiczny, pęseta bipolarna, diatermie chirurgiczne, diatermia elektrochirurgiczna, skalpel elektryczny, diatermia monopolarna, aparat elektrochirurgiczny, lancetron, diatermia bipolarna, elektrochirurgia, kauter stomatologicznylancetron sprzęt medyczny, kauter stomatologiczny cena

© 2023 WARSZAWA TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT CHIRURGICZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych

Tagi


 • diatermia chirurgiczna
 • surtron
 • elektrokoagulacja
 • erbe
 • eltron
 • diatermo
 • emed
 • diatermia
 • stomatologia
 • weterynaria
 • surtron 80
 • surtron 160
 • koagulacja
 • narzędzie chirurgiczne
 • sprzęt elektrochirurgiczny
 • aparat elektrochirurgiczny
 • instrukcja obsługi
 • surtron120
 • diatermie chirurgiczne
 • elektrokoagulacja urządzenie
 • bezpieczeństwo pacjenta
 • zastosowanie
 • narzędzie elektrochirurgiczne
 • 50d
 • 80d
 • 80
 • 120
 • 160
 • 200
 • 300
 • 400
 • chirurgia
 • dermatologia

Powiązane produkty