Sterylizacja akcesoriów elektrochirurgicznych - diatermia chirurgiczna Surtron

Sterylizacja akcesoriów elektrochirurgicznych - diatermia chirurgiczna Surtron

Diatermia chirurgiczna Surtron - sterylizacja akcesoriów elektrochirurgicznych do diatermii.

Sterylizacja akcesoriów elektrochirurgicznych

TMC POLSKA – MEDICAL STORE – jesteśmy importerem i dystrybutorem diatermii chirurgicznych i ewakuatorów dymu włoskiej firmy LED SpA. Oferujemy szeroki wybór diatermii chirurgicznych i akcesoriów bipolarnych i monopolarnych włoskiej firmy Led Spa. Nasz asortyment medyczny i chirurgiczny to sprzęt dla szpitali, gabinetów stomatologicznych i weterynaryjnych, ortopedycznych, ginekologicznych i dermatologicznych oraz gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologicznej


Elektrody monopolarne SURTRON:

AUTOKLAWALNE 121 ° C 250 ° F 20 minut

AUTOKLAWALNE 124 ° C 275 ° F 10 minut

30 CYKLI


Uchwyt, rękojeść Pensil S - SURTRON:

AUTOKLAWALNY - 134° C

100 CYKLI

(Uwaga, dokładny opis poniżej)


Elektroda bierna i kabel do elektrody biernej - SURTRON

UWAGA! ELEKTRODA BIERNA i KABEL DO ELEKTRODY BIERNEJ - nie są autoklawne w wersji startowej diatermie chirurgiczne SURTRON, 50D/80D/80/120/160/200 i inne modele diatermii chirurgicznych

Nie pozwól, aby przewody stykały się bezpośrednio ze skórą pacjenta, efekt „pojemnościowy” może spowodować oparzenia.

Podczas wyjmowania nie ciągnij bezpośrednio za kabel, lecz naciskaj na złącze.

Natychmiast po operacji umyć pod bieżącą wodą, a następnie zanurzyć na około 45 minut w 2% roztworze normalnego środka do dezynfekcji.


Pęsety bipolarne i elektrody bipolarne - SURTRON

AUTOKLAWALNE 121 ° C 250 ° F 20 minut

AUTOKLAWALNE 124 ° C 275 ° F 10 minut

30 CYKLI


Kabel bipolarny – zestaw/oferta - SURTRON

UWAGA!: w ofercie akcesoriów elektrochirurgicznych są różne kable autoklawne i nieautoklawne

(proszę zwracać uwagę na oznaczenia producenta)

AUTOKLAWNY 121°C 250°F 20 minut

AUTOKLAWNY 124°C 275°F 10 minut

100 CYKLI

Sterylizacja uchwytu do elektrod - PENSIL S 

diatermia chirurgiczna - uchwyt do elektrod -końcówka do elektrod
PENSIL S – uchwyt rękojeść do elektrod

Instrumentów nie wolno używać bez uprzedniego wyczyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji. Skuteczne czyszczenie i dezynfekcja to warunek wstępny skutecznej sterylizacji narzędzi elektrochirurgicznych. Usuń elektrody przed czyszczeniem. Zwróć uwagę, że używane są tylko wystarczające instrumenty i określone, obowiązujące metody czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji oraz że ważne parametry są utrzymywane w każdym cyklu.

UWAGA: proszę obchodzić się ostrożnie z przewodami (nie zaginać, nie ciągnąć)-- wydłuży to żywotność uchwytu i kabli, proszę nie dotykać elektrodą nożową bezpośrednio metalowej płytki. To samo dotyczy bipolarnych pęset i nożyczek- dotknięcie dwóch biegunów może spowodować zwarcie urządzenia.FILM https://youtu.be/vD1lqNjIZ64?t=378

Nie sterylizuj elektrody razem z uchwytem Pensil S i trzymaj je osobno!!!

Czas sterylizacji 20 minut w temperaturze sterylizacji 134° C

- Uchwyt -rękojeść / kable: do 100 razy,

- Elektrody monopolarne: do 30 razy.

Konieczne jest przestrzeganie danych producenta środka dezynfekującego. Mechaniczne czyszczenie wstępne elektrod nożowych i elektrod monopolarnych i igłowych można wykonać tak samo, jak w przypadku konwencjonalnych elektrod chirurgicznych.

Inspekcja / kontrola

Sprawdź produkty pod kątem działania i uszkodzeń wizualnych zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi. Producent LED SpA diatermii chirurgicznych zaleca, aby w przypadku części ruchomych lub obracających się (np. Kleszczyków) nie stosować oleju do narzędzi (wyjątek: narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej) ze względu na fakt, że niektóre tworzywa sztuczne mają tendencję do pęcznienia i pod wpływem oleju nawet utrudniają ruch.

Pakowanie 

Przed sterylizacją zdemontowane instrumenty należy zapakować do odpowiedniego opakowania sterylizacyjnego w jedną stronę (opakowanie jedno- lub dwuwarstwowe) i / lub odpowiedniego pojemnika do sterylizacji:

- zgodnie z EN 868 / ANSl AAMl IS0 11607

- nadaje się do sterylizacji parowej (odporność na temperaturę do 137 ° C, wystarczająca porowatość pary)

- regularna konserwacja (pojemnik do sterylizacji)

WAŻNE: Zabrania się sterylizacji w opakowaniu transportowym.

Akcesoria elektrochirugiczne  - autoklawowanie / sterylizacja

Instrumenty mogą być sterylizowane tylko w stanie rozmontowanym.

Do sterylizacji akcesoriów elektrochirurgicznych producenta LED Spa należy stosować tylko następujące metody sterylizacji, inne metody sterylizacji są niedozwolone.

Sterylizacja parowa akcesoriów elektrochirurgicznych

- Metoda próżniowa frakcjonowana *(z wystarczającym wysuszeniem produktu)

- Sterylizator parowy zgodny z EN 13060 wzgl. EN 285

- Zgodne z EN 554 / ANSI AAMI IS0 11134 (ważne uruchomienie i ocena konkretnego serwisu produktu)

- Maksymalna temperatura sterylizacji 134 ° C (plus tolerancja zgodnie z EN 554 / ANSI AAMl IS0 11134)

- Czas sterylizacji min. 20 min (przy 121 ° C 1,0 bar) odp. 5 do 20 min przy 132 ° / 134 ° C 2,0 bara.

Przydatność produktu do skutecznej sterylizacji została udowodniona metodą frakcjonowania próżniowego przy powyższych czasach / temperaturze sterylizacji. Zasadniczo nie należy stosować metody sterylizacji gorącym powietrzem (zniszczenie narzędzi).

Stosowanie innych metod sterylizacji (np. Sterylizacja tlenkiem etylenu, formaldehydem, wiązką i niskotemperaturową plazmą) nie leży w zakresie odpowiedzialności producenta. W takim przypadku należy przestrzegać odpowiednich obowiązujących norm (EN IS0 14937 / ANSI AAMl IS0 14937, odpowiednio normy dla określonych metod) oraz udowodnić przydatność i zasadniczą skuteczność metody (w razie potrzeby, w tym kontrolę pozostałości materiału do sterylizacji) uwzględnianie określonej geometrii produktu w ramach walidacji.

Akcesoria elektrochirugiczne - przechowywanie 

Po wysterylizowaniu produkty muszą być przechowywane w suchym i wolnym od kurzu opakowaniu do sterylizacji. Produkty należy również chronić przed słońcem i ciepłem.

Monitorowanie / kontrola / kontrola działania części (akcesoria elektrochirugicznych) na sali operacyjnej

Zdemontowane przyrządy należy zmontować zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi dla danego zastosowania. Przed każdą operacją należy przeprowadzić kontrolę wzrokową i kontrolę działania.

.............................................................................................................................................................

Kontakt w sprawie produktów firmy LED SpA – SURTRON DIATERMIE CHIRURGICZNE – IMPORT, DYSTRYBUCJA 
Sklep internetowy: TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
PIOTR AMBROZIAK – tel: + 48 515-695-995
e-mail : [email protected]


Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych

Więcej informacji na temat diatermii chirurgicznych Surtron, akcesoria do diatermii chirurgicznych, wybór, instrukcja obsługi SURTRON 80SURTRON 120SURTRON 160, SURTRON 50D i SURTRON 80D na naszym blogu:

Tagi


 • weterynaryjne
 • chirurgiczne
 • surtron
 • kauter
 • akcesoria elektrochirurgiczne
 • erbe
 • eltron
 • sterylizacja
 • diatermia
 • diatermie
 • elektoda
 • elektrody
 • kabel
 • bipolarny
 • bipolarne
 • monopolarny
 • monopolarne
 • bierna
 • bierne
 • pęseta
 • chirurgiczna
 • elektrokauter
 • stomatologia
 • weterynaria
 • stomatologiczne
 • pęsety
 • autoklaw
 • autoklawne
 • cykl
 • cykle
 • asortyment
 • medyczny
 • weterynaryjny
 • surtron 80d
 • surtron 80
 • surtron 120
 • surtron 160
 • surtron 200
 • surtron 50d
 • sterylizacja akcesoriów
 • LED SpA
 • sprzęt dla szpitali
 • gabinetów

Powiązane produkty