Instrukcja obsługi Diatermia SURTRON 50 D i Diatermia SURTRON 80 D. Jak używać diatermie SURTRON 50d/80d- elektrokoagulator

Instrukcja obsługi Diatermia SURTRON 50 D i Diatermia SURTRON 80 D. Jak używać diatermie SURTRON 50d/80d- elektrokoagulator

Diatermia chirurgiczna,  elektrokoagulator 
Surtron 50D/Surtron 80D LED SPA- instrukcja obsługi kautera stomatologicznego - nóż stomatologiczny (kauter)

UWAGA: SURTRON 80D i Surtron 80D-R to wszechstronna wersja Surtron 50D – zachowuje te same wartości wyjściowe w procedurach monoplarnych oraz  posiada dodatkowe funkcje wyjściowe.

INSTRUKCJA OBSŁUGI -DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 50D/80D, MONOPOLARNE I BIOPOLARNE APARATY  ELEKTROCHIRURGICZNE, FIRMY LED SPA

Diatermia chirurgiczna Surtron 80D. Diatermie chirurgiczne Surtron

                       SURTRON 80D   

Diatermia chirurgiczna SURTRON 50D i 80D - całkowita instrukcja w zakładce pobierz!

diatermia chirurgiczna surtron 50D

Surtron 80dSurtron Touch HP 80 D - diatermia chirurgiczna

TMC POLSKA – MEDICAL STORE – jesteśmy importerem i dystrybutorem diatermii chirurgicznych i ewakuatorów dymu włoskiej firmy LED SpA. Oferujemy szeroki wybór diatermii chirurgicznych i akcesoriów bipolarnych i monopolarnych włoskiej firmy Led Spa. Nasz asortyment medyczny i chirurgiczny to sprzęt dla szpitali, gabinetów stomatologicznych i weterynaryjnych, ortopedycznych, ginekologicznych i dermatologicznych oraz gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologicznej

-

Diatermia Chirurgiczna SURTRON 50D, Przeznaczenie Urządzenia SURTRON 80D / Miejsca Zastosowań Diatermii

Użycie wysokiej częstotliwości (HF) elektronicznych urządzeń operacyjnych (diatermiaSURTRON® 50D-80D jest zarezerwowane dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Aparat jest przeznaczony do doraźnego użycia w zabiegach chirurgicznych wykonywanych w salach zabiegowych. Urządzenie jest przewidziane do wykonywania cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, funkcji koagulacji oraz funkcji bipolarnej koagulacji. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w następujących sektorach:Diatermia SURTRON 50D/80D instalacja

Podział diatermii SURTRON ze względu na zastosowanie i maksymalną moc wyjściową SURTRON 50D i SURTRON 80D:

Diatermia chirurgiczna SURTRON

-

DIATERMIA CHIRURGICZNA TYPOWA KONFIGURACJA SURTRON 50D/80D

Uwaga: Surtron 80d/80- do procedur monopolarnych stomatologicznych

 - jako opcja zalecana jest dodatkowa elektroda ROD- (do trzymania przez pacjenta w ręku np: dziecko- elektroda bierna/neutralna ROD) 

- Pacjenci stomatologiczni zwykle kładą dłoń na elektrodzie neutralnej płytkowej - płaskiej (umieszczonej w zestawie startowym), umieszczonej na udzie (bez rozbierania się).(Ważne jest, aby ostrzec pacjenta, aby jej nie ruszał a ręką pozostawała nieruchomo). Można też stosować samoprzylepne elektrody jednorazowe.

                       Diatermia SURTRON 50D/80D

INFORMACJE OGÓLNE DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTON 50D - SURTRON 80D

Użytkowanie diatermi chirurgicznych SURTRON 80, SURTRON 120, SURTRON 160

SURTRON 50D - SURTRON 80D

zobacz http://surtron50d.pl/
zobacz http://surtron80d.pl/
zobacz różnice pomiędzy modelami diatermii chirurgicznych Surtron 80D a Surtron 80

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 50D ‐ 80D 
-jest narzędziem elektrochirurgicznym przeznaczonym do generowania i dostarczania prądu przy cięciu monopolarnym, miękkiej koagulacji, mocnej koagulacji oraz bipolarnej koagulacji.

Przy aktywnym obwodzie zewnętrznym prąd może być dostarczany w sposób ciągły. Możliwe jest użycie następujących elektrod: pojedynczej biernej (neutralnej) elektrody płytkowej lub elektrody z rozdzielnymi strefami przewodności umożliwiającej sprawdzanie oporności płytki mocowanej do pacjenta podczas zabiegu elektrochirurgicznego.

Funkcje kontrolne, przyciski i wyświetlacze znajdują się na przednim panelu aparatu, główny przewód zasilający znajduje się z tyłu aparatu. Urządzenie posiada automatyczny system kontroli, monitorujący wewnętrzne parametry, sygnalizuje możliwość uszkodzenia i błędów wykrytych w funkcjonowaniu aparatu. Używane parametry operacyjne są zapisywane w pamięci, dlatego przy każdym włączeniu aparatu lub zmianie metody operacyjnej, ostatnio ustawione parametry są przywracane. Poziomy emisji dźwięku podlegają zmianie; każdy użytkownik może dopasować skalę dźwięku stosownie do własnych preferencji i warunków otoczenia. Prąd wyjściowy może być aktywowany zarówno przez przycisk w uchwycie lub pojedynczy bądź podwójny włącznik nożny. Ponadto stosując opcjonalne złączki możliwe jest podłączenia do aparatu bipolarnych kleszczy.

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 50D jest wysokiej częstotliwości urządzeniem Elektrochirurgicznym monopolarnym przeznaczonym do małych zabiegów operacyjnych.

MOŻLIWOŚCI DIATERMII CHIRURGICZNYCH SURTRON 50 D:
 • DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 50D dzięki swoim możliwościom, pozwala na czyste cięcie
  CUT i dwa rodzaje cięcia z koagulacją CUT1-CUT2 i koagulację COAG.
 • Odczyt elektroniczny dostarczanej mocy wraz z monitorowaniem
  funkcji operacyjnych przez mikrokontroler gwarantuje całkowitą wiarygodność warunków pracy.
 • DIATERMIA  CHIRURGICZNA SURTRON 50D pozwala na wykonywanie wysoce profesjonalnych operacji
  dzięki łatwości obsługi i bezpiecznym rozwiązaniom zastosowanym w urządzeniu
DIATERMIA SURTRON 80D -  jest wysokiej częstotliwości urządzeniem elektrochirurgicznym monopolarnym przeznaczonym do małych zabiegów operacyjnych.

MOŻLIWOŚCI DIATERMII SURTRON 80 D:

 • DIATERMIA SURTRON 80D dzięki swoim możliwościom, pozwala na czyste cięcie CUT, cięcie z koagulacją BLEND, koagulację COAG
  i mikrokoagulację MICRO.
 • Odczyt elektroniczny dostarczanej mocy wraz z monitorowaniem funkcji operacyjnych przez mikrokontroler gwarantuje całkowitą
  wiarygodność warunków pracy.
 • DIATERMIA SURTRON 80D pozwala na wykonywanie wysoce profesjonalnych operacji dzięki łatwości obsługi i bezpiecznym rozwiązaniom zastosowanym w urządzeniu.

PODSTAWY ELEKTROFIZYKI - DIATERMIA

Używając instrumentów elektrochirurgicznych tradycyjny skalpel jest zastępowany przez ostrze elektrochirurgiczne pozwalające na szybkie, proste i efektywne cięcia i koagulację.

Działanie ostrza elektrochirurgicznego jest oparte na podstawowych prawach przemiany energii elektrycznej na ciepło i wykorzystuje następujące zasady.

 • Modulacji sinusoidalnej w częstotliwości radiowej.

 • Generowanie pakietów fal, z powtarzającą się częstotliwością równą 15‐30 Hz.

 • Dzielenie transferu fal na bloki i wzmacnianie ich odpowiednio do zastosowań cięcia i koagulacji lub odpowiednie miksowanie obu zastosowań

 • Silne wzmocnienie w celu dostarczenia koniecznej mocy, wytworzonej przez generator i dostarczonej w funkcji prądu na elektrody.

 • Obwód zabezpieczający dla elektrody powrotnej w celu ochrony przed możliwym przepięciem lub zakłóceniem zasilania nadajnika częstotliwości.

 • Aktywna elektroda wygodnie ukształtowana.

 • Elektroda powracająca (bierna) zamyka obwód przez ciało pacjenta. Prąd przepływający przez żywe tkanki może powodować:

 1. Efekt Joula

 2. Efekt Faradaya

 3. Efekt Elektrolizy

 1. Efekt Joula

W tkance biologicznej przez którą przepływa prąd elektryczny jest wytwarzane ciepło (efekt termiczny), zależny od oporności elektrycznej tkanki, wartości prądu oraz czasu, może on powodować zmiany w komórkach tkanki.

Q = I2x R x T

Na efekt termiczny (Joule Efekt) mają wpływ:

 • Natężenie prądu i jego moc wyjściowa

 • Poziom Modulacji

Parametr interpretujący zmianę parametrów fal prądowych wysokiej częstotliwości produkowanych przez generator.

Kształt elektrody może być okrągły lub zaostrzony w zależności od potrzeb, Elektroda ma zmniejszającą się średnicę, dlatego gęstość prądu na powierzchni końcowej [A∙ m‐2] jest wysoka. Elektrody w najmniejszym przekroju wytwarzają największą gęstość prądu i najwyższą temperaturę dla uzyskanie najlepszej jakości cięcia. Elektrody z dużymi powierzchniami wytwarzają mniejszą gęstość prądu i niższą temperaturę powodując efekt koagulacji.

Efekt termiczny jest uzależniony od oporności ciała człowieka do którego musi być przymocowana elektroda kontaktowa. Konieczne jest idealne zamontowanie czystej elektrody biernej w celu eliminacji niepożądanego spadku oporności.

 • Charakterystyka tkanki

Charakterystyka oporności zmienia się w zależności od tkanki biologicznej.

Diatermia Surtron 80 zastosowanie

W zależności od aktualnej temperatury i funkcji używanego impulsu, istnieje możliwość rozpoznania wielu efektów wytwarzanych przez prąd wysokiej częstotliwości w ludzkim organizmie.

.............................................................................................................................................................

Diatermia Koagulacja

Temperatury pomiędzy 60° do 70° C na powierzchni okalającej aktywną elektrodę powodują wolne nagrzewanie się płynu międzykomórkowego. Woda zawarta w komórkach wyparowuje powodując koagulację i zatrzymanie wypływu krwi.


Diatermia Cięcie

Temperatura powyżej 100 ºC na powierzchni okalającej aktywną elektrodę powoduje wyparowanie płynu wewnątrzkomórkowego i rozerwanie komórki. Dalsze wyparowywanie wokół elektrody powoduje kolejne reakcje zgodne z kierunkiem przesuwu aktywnej elektrody i przekazywanie energii do sąsiednich tkanek. Cięcie nie jest stosowane do mechanicznego usuwania tkanek. Jeśli temperatura przekroczy 500C tkanka zostanie spalona (kauteryzacja).

Diatermia Prąd mieszany

Efekt jest uzyskiwany poprzez zastosowane mieszanie funkcji koagulacji i cięcia. Dzięki temu redukuje się straty krwi podczas procedury cięcia dodatkowo zmniejsza się powierzchnia strupa. Prąd o wysokiej częstotliwości dostarczany na igłę elektrochirurgiczną, nie pozwala polu elektromagnetycznemu na penetrację w głąb tkanki, dlatego dociera on tylko do powierzchniowej warstwy, redukując w sposób wykładniczy przewodzenie w głębszych częściach. Efekt ten jest nazywany „efektem powierzchniowym” powoduje on redukcję użytecznego przekroju przejścia prądu w głębszej warstwie tkanki.

Wzrost oporu elektrycznego w warstwie powierzchniowej przewodnika (skóry) jest istotnym problemem przy zastosowaniu elektrody biernej. Trzeba pamiętać że gęstość prądu na krawędziach elektrody neutralnej jest wysoka (KA/m2) może tam dochodzić zgodnie z efektem Joula do wzrostu temperatury, a w konsekwencji poparzeń pacjenta. Nie jest przypadkiem że poparzenia skóry podczas zabiegu elektrochirurgicznego mają kształt elektrody biernej. W celu redukcji zagrożenia należy odpowiednio dozować ilość dostarczanej mocy (I2∙t) oraz przestrzegania zasad bezpiecznego umiejscowienia elektrody biernej na pacjencie (zobacz rozdział BEZPIECZEŃSTWO).

 1. Diatermia - Efekt Faradaya 

Pulsujący prąd powoduje stymulacje połączeń neurowo‐mięśniowych mające źródło w procesach fizjologicznych wymiany jonowej. Są one odpowiedzialne za transmisję impulsu stymulującego skurcze mięśni oraz symptomy migotania przedsionków serca.

Efekt tego impulsu jest znany jako efekt Faradaya i jest wyrażany przez:

R= I / √F

W ustroju fizjologicznym transmisja sygnału odbywa się po ograniczonej krzywej, pulsujący prąd lub prąd niskiej częstotliwości powoduje powstanie impulsu stymulacyjnego.

Prąd zmienny wysokiej częstotliwości (większy niż 200 kHz) użyty w igle elektrochirurgicznej nie powoduje reakcji neuro‐muskularnych, (Zmiana polaryzacji jest tak szybka że pacjent nie odczuwa żadnych konsekwencji. na poziomie neuro‐muskularnym) dodatkowo nie niszczy równowagi elektrolitycznej organizmu.

Dlatego wszystkie urządzenia generujące prąd wysokiej częstotliwości do użytku chirurgicznego (igła elektrochirurgiczna) pracują w częstotliwości wyższej od 300kHz nie powodując elektro stymulacji.

 1. Diatermia - Efekt Elektrolizy

Użycie prądu wysokiej częstotliwości redukuje efekt elektrolizy (przemiany jonów) w tkance, dzięki krótkiemu okresowi zmiennej przewodności prądu.

TECHNIKI UŻYCIA - DIATERMIA CHIRURGICZNA

DIATERMIA Cięcie monopolarne

Monopolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance po przejściu aktywnej elektrody z prądem o wysokiej częstotliwości. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana dzięki zastosowaniu szerokiej elektrody do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Prąd stosowany do koagulacji jest modulowany, od zakresu modulacji zależy gładkość cięcia, jakość hemostazy i wygląd tkanki zniszczonej. Większa modulacja powoduje nierówność cięcia i zwiększenie głębokości oraz destrukcję tkanki ale polepsza koagulację.

Następujące zasady pomogą operatorowi otrzymać najlepszą jakość koagulacji, jednak każde użycie musi być poprzedzone opinią profesjonalisty, opartą na jego praktyce.

 • tkanka powinna być wilgotna ale nie mokra;

 • zmierz nacięcie przed włączaniem elektrody;

 • utrzymuj elektrodę prostopadle do tkanki;

 • włącz elektrodę przed dotknięciem tkanki;

 • utrzymuj elektrody w czystości (zalecane jest użycie gąbki F7520);

 • zaczekaj co najmniej 5 sekund przed powtórzeniem cięcia;

           Jeśli moc wyjściowa jest prawidłowo ustawiona następujące punkty powinny być spełnione:

 • brak oporu podczas przesuwu elektrody przez tkankę;

 • brak zmiany koloru na powierzchni cięcia.

DIATERMIA Koagulacja Monopolarna

Monopolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance po przejściu aktywnej elektrody z prądem o wysokiej częstotliwości. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana dzięki zastosowaniu szerokiej elektrody do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Prąd stosowany do koagulacji jest modulowany, od zakresu modulacji zależy gładkość cięcia, jakość hemostazy i wygląd tkanki zniszczonej. Większa modulacja powoduje nierówność cięcia i zwiększenie głębokości oraz destrukcję tkanki ale polepsza koagulację.

Następujące zasady pomogą operatorowi otrzymać najlepszą jakość koagulacji, jednak każde użycie musi być poprzedzone opinią profesjonalisty, opartą na jego praktyce.

 • wybrać elektrodę o kształcie kuli lub mocno uzwojoną;

 • zlokalizować krwawienie, po wytarciu miejsca krwawienia, przyłożyć lekko elektrodę do tkanki przed włączaniem;

 • wyłącz elektrodę tak szybko jak tkanka zasklepi się aby uniknąć dalszego zniszczenia;

 • utrzymuj elektrody w czystości (zalecane jest użycie gąbki F7520).

Koagulacja Bipolarna

Bipolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance znajdującej się pomiędzy dwoma końcówkami kleszczy. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana, dzięki zastosowaniu szerokich elektrod do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Kolejne przyłożenie prądu powoduje głębszą penetrację tkanki.

                                                                              

DIATERMIA SURTRON  PRZECIWSKAZANIA I EFEKTY  TOWARZYSZĄCE

DIATERMIA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO 

diatermia_surtron_bezpieczeństwo

DIATERMIA SURTRON INSTALACJA 
DIATERMIA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

bezpieczeństwo pacjenta DAITERMIA SURTRON

DIATERMIA SURTRON CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Diatermia SURTRON instalacja

alt
DIATERMIA CUT (cięcie)
Najlepszym prądem do cięcia nożem elektrochirurgicznym jest czysta fala sinusoidalna bez modulacji, czyli ze 100% cyklem pracy. Taki prąd jest przeznaczony do cięcia bez koagulacji.alt

DIATERMIA CUT1 (cięcie + koagulacja)
Prąd do cięcia z koagulacją diatermią chirurgiczną Surtron 50D jest przeznaczony do operacji cięcia ze średnim poziomem koagulacji.


alt
DIATERMIA CUT2 (koagulacja + cięcie)
Prąd do cięcia z koagulacją służy do cięcia z koagulacją, gdy potrzebny jest wyższy poziom koagulacji jednocześnie z cięciem.


alt
DIATERMIA COAG (koagulacja)
Prąd modulowany charakteryzuje się dobrymi właściwościami koagulacji powierzchniowej i jednocześnie prawdopodobieństwem wystąpienia strupów oraz częściowej karbonizacji. Zaletą prądu tego rodzaju jest prędkość uzyskania efektu koagulacji.

Diatermia Surtron 80D

alt
DIATERMIA CUT (cięcie)
Najlepszym prądem do cięcia nożem elektrochirurgicznym jest czysta fala sinusoidalna bez modulacji, czyli ze 100% cyklem pracy. Taki prąd jest przeznaczony do cięcia bez koagulacji.

alt
DIATERMIA BLEND (prąd mieszany)
Prąd mieszany do koagulacji-cięcia znajduje zastosowanie, gdy wymagana jest głęboka koagulacja razem z cięciem. Uzyskany w ten sposób prąd jest odpowiedni do cięcia z koagulacją, bez powstawania strupów i karbonizacji.

alt
DIATERMICOAG (koagulacja)
Prąd modulowany charakteryzuje się dobrymi właściwościami koagulacji powierzchniowej i jednocześnie prawdopodobieństwem wystąpienia strupów oraz częściowej karbonizacji. Zaletą prądu tego rodzaju jest prędkość uzyskania efektu koagulacji.

alt
DIATERMIA MICRO (mikrokoagulacja)
Prąd modulowany MICRO jest przeznaczony do koagulacji małych naczyń krwionośnych. Proces koagulacji jest wówczas łatwiejszy do kontrolowania i dokładniejszy.

Surtron 50D czy Surtron 80D - jaką wybrać diatermię chirurgiczną (kauter) do stomatologii lub dermatologii ?

Surtron 50D czy Surtron 80D - jaką wybrać diatermię chirurgiczną (kauter) do stomatologii lub dermatologii ?

Różnice pomiędzy modelem diatermii chirurgicznej
Surtron 50D, a diatermią chirurgiczną Surtron 80D

UWAGA: SURTRON 80D i Surtron 80D-R to wszechstronna wersja Surtron 50D – zachowuje te same wartości wyjściowe w procedurach monoplarnych oraz  posiada dodatkowe funkcje wyjściowe.

Urządzenie elektrochirurgiczne Surtron 50D jest urządzeniem (aparatem elektrochirurgicznym) wyłącznie monopolarnym bez możliwości użycia opcji bipolarnych (adaptera bipolarnego, kabla bipolarnego, pęsety bipolarnej) w przeciwieństwie do diatermii chirurgicznej SURTRON 80D , która też jest urządzeniem wyłącznie monopolarnym ale wyposażonym w większą ilość programów i jest urządzeniem bardzie wydajnym w mocy i funkcjonalności. W ofercie posiadamy dwa rodzaje urządzeń Surtron 80d – Surtron 80DR z elektrodą ROD i Surtron 80D z elektrodą płaską bierną (elektrodą bierną płytkową)
Surtron 50d jaki i Surtron 80d – są urządzeniami mobilnymi, łatwymi do przenoszenia.

Zaletą diatermii chirurgicznej  SURTRON 50d i 80d jest jej waga i wielkość - jest diatermią elektrochirurgiczną o  mniejszych rozmiarach i urządzeniem bardziej mobilnym (mało miejsca).

Diatermia SURTRON 50D/80D instalacja

.......................................................

Surtron 50d – waga 2,5 kg 

wymiar: 190x85x239 mm 

........................................................

Surtron 80d – waga 2,5 kg 

wymiar: 190x85x239 mm 

......................................................

Surtron 50d - jednym z głównych zastosowań to: stomatologia

W stomatologii Surtron 50d zwany jest nożem stomatologicznym lub kauterem (elektrokauterem) stomatologicznym.

Zabiegi, które można wykonywać nożem chirurgicznym (kauterem stomatologicznym inaczej diatermią stomatologiczną) to:

• Plastyka dziąsła, gingiwoplastyka

• Plastyka, korekta wędzidełek

• Usuwanie kieszonki dziąsłowej przy zatrzymanych ósemkach

• Usuwanie polipów miazgi

• Usuwanie przerostów włóknistych i drobnych guzków

• Usuwanie zmian na błonach śluzowych

• Zabiegi okienkowe – odsłonięcie niewyrżniętych zębów ze wskazań ortodontycznych

• Koagulacja

 

Programy dla diatermii chirurgicznej SURTRON 50D:

 

CUT (cięcie)

Najlepszym prądem do cięcia nożem elektrochirurgicznym jest czysta fala sinusoidalna bez modulacji, czyli ze 100% cyklem pracy. Taki prąd jest przeznaczony do cięcia bez koagulacji.

CUT1 (cięcie + koagulacja)

Prąd do cięcia z koagulacją diatermią chirurgiczną Surtron 50D jest przeznaczony do operacji cięcia ze średnim poziomem koagulacji.

CUT2 (koagulacja + cięcie)

Prąd do cięcia z koagulacją służy do cięcia z koagulacją, gdy potrzebny jest wyższy poziom koagulacji jednocześnie z cięciem.

COAG (koagulacja)

Prąd modulowany charakteryzuje się dobrymi właściwościami koagulacji powierzchniowej i jednocześnie prawdopodobieństwem wystąpienia strupów oraz częściowej karbonizacji. Zaletą prądu tego rodzaju jest prędkość uzyskania efektu koagulacji. 

W skład zestawu Surtron 50d wchodzi:

 • Uchwyt wielokrotnego użytku

 • Zestaw elektrod 5 cm (10 szt.)

 • Przewód elektrody neutralnej

 • Elektroda neutralna (rod) 100x Ø12 mm (mniejsza niż w zestawie 80d)

 • Przełącznik nożny (wodoodporny)

 • Kabel zasilający 2 m

 

 

Surtron 80d  jednym z głównych zastosowań to: stomatologia i dermatologia – dodatkowo diatermia chirurgiczna wyposażona jest w program micro – coag function.
W zależności od zestaw z płaską elektrodę bierną lub elektrodę ROD- prętową SURTRON 80D-R

 

W stomatologii Surtron 80d zwany jest kauterem  stomatologicznym lub nożem (elektrokauterem) stomatologicznym.

Zabiegi, które można wykonywać nożem chirurgicznym (kauterem stomatologicznym inaczej diatermią stomatologiczną) to:

• Plastyka dziąsła, gingiwoplastyka

• Plastyka, korekta wędzidełek

• Usuwanie kieszonki dziąsłowej przy zatrzymanych ósemkach

• Usuwanie polipów miazgi

• Usuwanie przerostów włóknistych i drobnych guzków

• Usuwanie zmian na błonach śluzowych

• Zabiegi okienkowe – odsłonięcie niewyrżniętych zębów ze wskazań ortodontycznych

• Koagulacja

W dermatologii Surtron 80d i Surtron 80 zwane są diatermiami kosmetologicznymi lub dermatologicznymi kauterami.

 

Przykłady zmian dermatologicznych, które można usunąć dzięki elektrokoagulacji:

- naczyniaki gwiaździste (tzw. pajączki),

- włókniaki,

- brodawki różnego typu,

- kurzajki,

- prosaki,

- torbiele łojowe (kaszaki),

- punkty rubinowe.


Ponadto elektrokoagulacja może być używana do usuwania zbędnego owłosienia (szczególnie włosów bardzo jasnych i siwych odpornych na laseroterapię i inne podobne metody depilacji).


Programy dla diatermii chirurgicznej SURTRON 80D:

CUT (cięcie)

Najlepszym prądem do cięcia nożem elektrochirurgicznym jest czysta fala sinusoidalna bez modulacji, czyli ze 100% cyklem pracy. Taki prąd jest przeznaczony do cięcia bez koagulacji.

 

BLEND (prąd mieszany)

Prąd mieszany do koagulacji-cięcia znajduje zastosowanie, gdy wymagana jest głęboka koagulacja razem z cięciem. Uzyskany w ten sposób prąd jest odpowiedni do cięcia z koagulacją, bez powstawania strupów i karbonizacji.

 

COAG (koagulacja)

Prąd modulowany charakteryzuje się dobrymi właściwościami koagulacji powierzchniowej i jednocześnie prawdopodobieństwem wystąpienia strupów oraz częściowej karbonizacji. Zaletą prądu tego rodzaju jest prędkość uzyskania efektu koagulacji.

 

MICRO (mikrokoagulacja)

Prąd modulowany MICRO jest przeznaczony do koagulacji małych naczyń krwionośnych. Proces koagulacji jest wówczas łatwiejszy do kontrolowania i dokładniejszy.


 

W skład zestawu Surtron 80d wchodzi:

 • Uchwyt wielokrotnego użytku

 • Zestaw elektrod 5 cm (10 szt.)

 • Przewód elektrody neutralnej

 • Elektroda bierna stalowa 120 x 160 mm

 • (opcja Surtron 80D_R) Elektroda neutralna (rod) 120x Ø17 mm (grubsza i wjększa niż w zestawie 50d)

 • Przełącznik nożny (wodoodporny)

 • Kabel zasilający 2 m

 

 

 

Diatermia SURTRON 80D - diatermia stomatologiczna – kauter stomatologiczny

Nóż stomatologiczny (elektrokoagulator stomatologiczny)-  SURTRON to urządzenia jednego z najlepszych producentów na rynku – włoskiej firmy LED SpA. Jest to aparatura przystosowana do realizacji różnorodnych zadań. Do wykorzystania stomatologicznego polecane są przede wszystkim aparaty SURTRON 80 i SURTRON 80D. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom świetnie sprawdzą się przy precyzyjnych zabiegach wykonywanych w obrębie jamy ustnej. Pozwalają na wykonywanie cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, koagulacji oraz bipolarnej koagulacji. Szeroki wybór kompatybilnych elektrod mono- i bipolarnych oraz innych akcesoriów pozwala dostosować urządzenie do potrzeb związanych z przeprowadzaniem rozmaitych procedur. Wysoka jakość urządzeń gwarantuje ich niezawodność oraz bezpieczeństwo.

.............................................................................................................................................................

Kontakt w sprawie produktów firmy LED SpA – SURTRON DIATERMIE CHIRURGICZNE STOMATOLOGICZNE –
NOŻE CHIRURGICZNE - IMPORT, DYSTRYBUCJA
 
Sklep internetowy: 
TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
PIOTR AMBROZIAK – tel: + 48 502-491-577
e-mail : 
[email protected]

Jeżeli nie widzisz produktu lub ceny w akcesoriach do diatermii SURTRON - zadaj pytanie.

DIATERMIE AKCESORIA SURTRON  - AKCESORIA DO DIATERMII CHIRURGICZNYCH - LED SPA

PINCETY SURTRONELEKTRODY DŁUGIE SURTRONELEKTRODY LAPAROSKOPOWE SURTRONELEKTRODA BIERNA SURTRON, ELEKTRODY BIERNE SURTRONNOŻYCZKI MONOPOLARNE SURTRONPRZEWÓD BIPOLARNY SURTRONPINCETA BIPOLORNA SURTRONPRZEWÓD BIPOLARNY SURTRONFITR ULPA, KLESZCZYKI BIPOLARNESTEROWNIK NOŻNY SURTRON, RĘKOJEŚĆ Z PRZYCISKAMI SURTRONPENSIL S SURTRONPRZEWÓD SURTRONPODWÓJNY STEROWNIK NOŻNY SURTRON

-

POLECAMY  MODELE WÓZKÓW I STOLIKÓW MEDYCZNYCH  NA APARATURĘ CHIRURIGICZNĄ SURTRON LED SPA

Wózki medyczne do ditaremii Surtron

TROO3W i TR005W - polecany do wszystkich diatermii chirurgicznych SURTRON LED modele: 50D/ 80D80W120W160W200WFLASH120/ FLASH200FLASH160HF300HP400HP
T
R003 modele:
50D/ 80D80W120W160W200WFLASH120/ FLASH200FLASH160HF
TR004 modele:
50D/ 80D80W120W160W200WFLASH120/ FLASH200FLASH160HF
TR005 modele
50D/ 80D80W120W160W200WFLASH120/ FLASH200FLASH160HF

-

Kontakt w sprawie produktów firmy LED SpA  - DIATERMIE CHIRURGICZNE– IMPORT, DYSTRYBUCJA 
Sklep internetowy: TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
PIOTR AMBROZIAK – tel: + 48 515-695-995
e-mail : [email protected]

-

© 2021 WARSZAWA TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT CHIRURGICZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych

Jesteśmy oficjalnym autoryzowanym sprzedawcą sprzętu i akcesoriów do elektrochirurgii, fizjoterapii i medycyny estetycznej  firmy LED SpA

...............................................................................................................................................................

ZOBACZ – akcesoria monopolarne i bipolarne do diatermii chirurgicznych SURTRON

Więcej informacji na temat diatermii chirurgicznych Surtron, akcesoria do diatermii chirurgicznych, wybór, instrukcja obsługi SURTRON 80SURTRON 120SURTRON 160, SURTRON 50D i SURTRON 80D na naszym blogu:

 

...............................................................................................................................................................

TAGI : diatermiadiatermia chirurgicznaelektrokoagulatorelektrokoagulacjanarzędzia chirurgiczneelektrokauter,surtron 120, surtron, surtron 160, lancetron, surtron 80, diatermia chirurgiczna cena, elektrokauter weterynaryjnyurządzenie do elektrokoagulacjielektrokoagulacja urządzenie, narzędzie chirurgiczne zestaw, elektrokoagulacja sprzęt, aparat do elektrokoagulacji, koagulator chirurgiczny, elektrokoagulacja cena, ewakuator dymu, koagulacja, elektroda monopolarna, koagulacja monopolarna, aparat do elektrochirurgii, surtron 80d, diatermia cena, sprzęt do elektrokoagulacjielektrokoagulator medycznynarzędzia chirurgiczne weterynaryjne, nóż elektrochirurgiczny, pęseta bipolarna, diatermie chirurgiczne, diatermia elektrochirurgiczna, skalpel elektryczny, diatermia monopolarna, aparat elektrochirurgiczny, lancetron, diatermia bipolarna, elektrochirurgia, kauter stomatologicznylancetron sprzęt medyczny, kauter stomatologiczny cena

Tagi


 • sprzęt chirurgiczny
 • diatermia chirurgiczna
 • sklep
 • surtron
 • kauter
 • erbe
 • eltron
 • emed
 • elektrody
 • stomatologiczne
 • surtron 80d
 • surtron 50d
 • kauter stomatologiczny
 • diatermia stomatologiczna
 • koagulator stomatologiczny
 • stomatolog
 • kauter stomatologia
 • nóż chirurgiczny
 • narzędzia stomatologiczne
 • stomatologiczny
 • stomatologiczna
 • nóż chirurgiczny z koagulatorem
 • koagulator
 • elektrokoagulator
 • narzędzie chirurgiczne
 • sprzęt elektrochirurgiczny
 • aparat elektrochirurgiczny
 • instrukcja obsługi
 • diatermie chirurgiczne
 • elektrokoagulacja urządzenie
 • aparat
 • elektryczny skalpel
 • nóż do koagulacji
 • elektrokoagulacja aparat
 • Bechtold
 • eresmedical
 • zaopatrzenie
 • gabinet
 • sprzęt stomatologiczny
 • Sanitex
 • online
 • zestaw
 • zegadło
 • narzędzie
 • aparat elektrochirugiczny
 • dermatolog
 • elektrokoagulator kosmetyczny
 • eres medical
 • nóż stomtologiczny
 • sprzet do elektrokoagulacji
 • gabinet stomatologiczny
 • sprzęt elektrochirurgia
 • sprzęt dla
 • końcówki
 • hurtowania stomatologiczna

Powiązane produkty