Diatermia chirurgiczna - instrukcja obsługi, SURTRON 80/120/160. Jak używać diatermie SURTRON 80/120/160

Diatermia chirurgiczna - instrukcja obsługi, SURTRON 80/120/160. Jak używać diatermie SURTRON 80/120/160

Diatermia chirurgiczna,  elektrokoagulator 
Surtron 80/Surtron 120/Surtron 160 - LED SpA - instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI - DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80/120/160
MONOPOLARNE I BIOPOLARNE APARATY  ELEKTROCHIRURGICZNE - 
LED SPA

TMC POLSKA – MEDICAL STORE – jesteśmy importerem i dystrybutorem diatermii chirurgicznych i ewakuatorów dymu włoskiej firmy LED SpA. Oferujemy szeroki wybór diatermii chirurgicznych i akcesoriów bipolarnych i monopolarnych włoskiej firmy Led Spa. Nasz asortyment medyczny i chirurgiczny to sprzęt dla szpitali, gabinetów stomatologicznych i weterynaryjnych, ortopedycznych, ginekologicznych i dermatologicznych oraz gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologicznejSurtron_diatermia_80_120_160

diatermia chirurgiczna  SURTRON 80 - całkowita instrukcja w zakładce pobierz!
diatermia chirurgiczna SURTRON 120 - całkowita instrukcja w zakładce pobierz!

diatermia chiturgiczna SURTRON 160  - całkowita instrukcja w zakładce pobierz!

Diatermia Chirurgiczna SURTRON 80, Przeznaczenie Urządzenia SURTRON 120 / Miejsca Zastosowań Diatermii SURTRON 160  - LED SPA

Użycie wysokiej częstotliwości (HF) elektronicznych urządzeń operacyjnych (diatermiaSURTRON® 80 – 120 – 160 jest zarezerwowane dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Aparat jest przeznaczony do doraźnego użycia w zabiegach chirurgicznych wykonywanych w salach zabiegowych. Urządzenie jest przewidziane do wykonywania cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, funkcji koagulacji oraz funkcji bipolarnej koagulacji. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w następujących sektorach:

Diatermia Surtron 80 zastosowanie

Prezentacja diatermii chirurgicznej SURTRON 80/120/160

Podział diatermii SURTRON  - LED SpA ze względu na zastosowanie i maksymalną moc wyjściową:

Diatermia chirurgiczna SURTRON- diatermie chirurgiczne SURTRON

INFORMACJE OGÓLNE DIATERMIA SURTRON 120

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80 ‐ 120 - 160 jest narzędziem elektrochirurgicznym przeznaczonym do generowania i dostarczania prądu przy cięciu monopolarnym, miękkiej koagulacji, mocnej koagulacji oraz bipolarnej koagulacji.

Przy aktywnym obwodzie zewnętrznym prąd może być dostarczany w sposób ciągły. Możliwe jest użycie następujących elektrod: pojedynczej biernej (neutralnej) elektrody płytkowej lub elektrody z rozdzielnymi strefami przewodności umożliwiającej sprawdzanie oporności płytki mocowanej do pacjenta podczas zabiegu elektrochirurgicznego.

Funkcje kontrolne, przyciski i wyświetlacze znajdują się na przednim panelu aparatu, główny przewód zasilający znajduje się z tyłu aparatu. Urządzenie posiada automatyczny system kontroli, monitorujący wewnętrzne parametry, sygnalizuje możliwość uszkodzenia i błędów wykrytych w funkcjonowaniu aparatu. Używane parametry operacyjne są zapisywane w pamięci, dlatego przy każdym włączeniu aparatu lub zmianie metody operacyjnej, ostatnio ustawione parametry są przywracane. Poziomy emisji dźwięku podlegają zmianie; każdy użytkownik może dopasować skalę dźwięku stosownie do własnych preferencji i warunków otoczenia. Prąd wyjściowy może być aktywowany zarówno przez przycisk w uchwycie lub pojedynczy bądź podwójny włącznik nożny. Ponadto stosując opcjonalne złączki możliwe jest podłączenia do aparatu bipolarnych kleszczy.

PODSTAWY ELEKTROFIZYKI - DIATERMIA SURTRON 160

Używając instrumentów elektrochirurgicznych tradycyjny skalpel jest zastępowany przez ostrze elektrochirurgiczne pozwalające na szybkie, proste i efektywne cięcia i koagulację.

Działanie ostrza elektrochirurgicznego jest oparte na podstawowych prawach przemiany energii elektrycznej na ciepło i wykorzystuje następujące zasady.

 • Modulacji sinusoidalnej w częstotliwości radiowej.

 • Generowanie pakietów fal, z powtarzającą się częstotliwością równą 15‐30 Hz.

 • Dzielenie transferu fal na bloki i wzmacnianie ich odpowiednio do zastosowań cięcia i koagulacji lub odpowiednie miksowanie obu zastosowań

 • Silne wzmocnienie w celu dostarczenia koniecznej mocy, wytworzonej przez generator i dostarczonej w funkcji prądu na elektrody.

 • Obwód zabezpieczający dla elektrody powrotnej w celu ochrony przed możliwym przepięciem lub zakłóceniem zasilania nadajnika częstotliwości.

 • Aktywna elektroda wygodnie ukształtowana.

 • Elektroda powracająca (bierna) zamyka obwód przez ciało pacjenta. Prąd przepływający przez żywe tkanki może powodować:

 1. Efekt Joula

 2. Efekt Faradaya

 3. Efekt Elektrolizy

 1. Efekt Joula

W tkance biologicznej przez którą przepływa prąd elektryczny jest wytwarzane ciepło (efekt termiczny), zależny od oporności elektrycznej tkanki, wartości prądu oraz czasu, może on powodować zmiany w komórkach tkanki.

Q = I2x R x T

Na efekt termiczny (Joule Efekt) mają wpływ:

 • Natężenie prądu i jego moc wyjściowa

 • Poziom Modulacji

Parametr interpretujący zmianę parametrów fal prądowych wysokiej częstotliwości produkowanych przez generator.

Kształt elektrody może być okrągły lub zaostrzony w zależności od potrzeb, Elektroda ma zmniejszającą się średnicę, dlatego gęstość prądu na powierzchni końcowej [A∙ m‐2] jest wysoka. Elektrody w najmniejszym przekroju wytwarzają największą gęstość prądu i najwyższą temperaturę dla uzyskanie najlepszej jakości cięcia. Elektrody z dużymi powierzchniami wytwarzają mniejszą gęstość prądu i niższą temperaturę powodując efekt koagulacji.

Efekt termiczny jest uzależniony od oporności ciała człowieka do którego musi być przymocowana elektroda kontaktowa. Konieczne jest idealne zamontowanie czystej elektrody biernej w celu eliminacji niepożądanego spadku oporności.

 • Charakterystyka tkanki

Charakterystyka oporności zmienia się w zależności od tkanki biologicznej.

Diatermia Surtron 80 zastosowanie

W zależności od aktualnej temperatury i funkcji używanego impulsu, istnieje możliwość rozpoznania wielu efektów wytwarzanych przez prąd wysokiej częstotliwości w ludzkim organizmie.

Diatermia Koagulacja

Temperatury pomiędzy 60° do 70° C na powierzchni okalającej aktywną elektrodę powodują wolne nagrzewanie się płynu międzykomórkowego. Woda zawarta w komórkach wyparowuje powodując koagulację i zatrzymanie wypływu krwi.


Diatermia Cięcie

Temperatura powyżej 100 ºC na powierzchni okalającej aktywną elektrodę powoduje wyparowanie płynu wewnątrzkomórkowego i rozerwanie komórki. Dalsze wyparowywanie wokół elektrody powoduje kolejne reakcje zgodne z kierunkiem przesuwu aktywnej elektrody i przekazywanie energii do sąsiednich tkanek. Cięcie nie jest stosowane do mechanicznego usuwania tkanek. Jeśli temperatura przekroczy 500C tkanka zostanie spalona (kauteryzacja).

Diatermia Prąd mieszany

Efekt jest uzyskiwany poprzez zastosowane mieszanie funkcji koagulacji i cięcia. Dzięki temu redukuje się straty krwi podczas procedury cięcia dodatkowo zmniejsza się powierzchnia strupa. Prąd o wysokiej częstotliwości dostarczany na igłę elektrochirurgiczną, nie pozwala polu elektromagnetycznemu na penetrację w głąb tkanki, dlatego dociera on tylko do powierzchniowej warstwy, redukując w sposób wykładniczy przewodzenie w głębszych częściach. Efekt ten jest nazywany „efektem powierzchniowym” powoduje on redukcję użytecznego przekroju przejścia prądu w głębszej warstwie tkanki.

Wzrost oporu elektrycznego w warstwie powierzchniowej przewodnika (skóry) jest istotnym problemem przy zastosowaniu elektrody biernej. Trzeba pamiętać że gęstość prądu na krawędziach elektrody neutralnej jest wysoka (KA/m2) może tam dochodzić zgodnie z efektem Joula do wzrostu temperatury, a w konsekwencji poparzeń pacjenta. Nie jest przypadkiem że poparzenia skóry podczas zabiegu elektrochirurgicznego mają kształt elektrody biernej. W celu redukcji zagrożenia należy odpowiednio dozować ilość dostarczanej mocy (I2∙t) oraz przestrzegania zasad bezpiecznego umiejscowienia elektrody biernej na pacjencie (zobacz rozdział BEZPIECZEŃSTWO).

 1. Efekt Faradaya

Pulsujący prąd powoduje stymulacje połączeń neurowo‐mięśniowych mające źródło w procesach fizjologicznych wymiany jonowej. Są one odpowiedzialne za transmisję impulsu stymulującego skurcze mięśni oraz symptomy migotania przedsionków serca.

Efekt tego impulsu jest znany jako efekt Faradaya i jest wyrażany przez:

R= I / √F

W ustroju fizjologicznym transmisja sygnału odbywa się po ograniczonej krzywej, pulsujący prąd lub prąd niskiej częstotliwości powoduje powstanie impulsu stymulacyjnego.

Prąd zmienny wysokiej częstotliwości (większy niż 200 kHz) użyty w igle elektrochirurgicznej nie powoduje reakcji neuro‐muskularnych, (Zmiana polaryzacji jest tak szybka że pacjent nie odczuwa żadnych konsekwencji. na poziomie neuro‐muskularnym) dodatkowo nie niszczy równowagi elektrolitycznej organizmu.

Dlatego wszystkie urządzenia generujące prąd wysokiej częstotliwości do użytku chirurgicznego (igła elektrochirurgiczna) pracują w częstotliwości wyższej od 300kHz nie powodując elektro stymulacji.

 1. Efekt Elektrolizy

Użycie prądu wysokiej częstotliwości redukuje efekt elektrolizy (przemiany jonów) w tkance, dzięki krótkiemu okresowi zmiennej przewodności prądu.

TECHNIKI UŻYCIA - DIATERMIA

DIATERMIA Cięcie monopolarne

Monopolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance po przejściu aktywnej elektrody z prądem o wysokiej częstotliwości. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana dzięki zastosowaniu szerokiej elektrody do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Prąd stosowany do koagulacji jest modulowany, od zakresu modulacji zależy gładkość cięcia, jakość hemostazy i wygląd tkanki zniszczonej. Większa modulacja powoduje nierówność cięcia i zwiększenie głębokości oraz destrukcję tkanki ale polepsza koagulację.

Następujące zasady pomogą operatorowi otrzymać najlepszą jakość koagulacji, jednak każde użycie musi być poprzedzone opinią profesjonalisty, opartą na jego praktyce.

 • tkanka powinna być wilgotna ale nie mokra;

 • zmierz nacięcie przed włączaniem elektrody;

 • utrzymuj elektrodę prostopadle do tkanki;

 • włącz elektrodę przed dotknięciem tkanki;

 • utrzymuj elektrody w czystości (zalecane jest użycie gąbki F7520);

 • zaczekaj co najmniej 5 sekund przed powtórzeniem cięcia;

           Jeśli moc wyjściowa jest prawidłowo ustawiona następujące punkty powinny być spełnione:

 • brak oporu podczas przesuwu elektrody przez tkankę;

 • brak zmiany koloru na powierzchni cięcia.

DIATERMIA Koagulacja Monopolarna

Monopolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance po przejściu aktywnej elektrody z prądem o wysokiej częstotliwości. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana dzięki zastosowaniu szerokiej elektrody do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Prąd stosowany do koagulacji jest modulowany, od zakresu modulacji zależy gładkość cięcia, jakość hemostazy i wygląd tkanki zniszczonej. Większa modulacja powoduje nierówność cięcia i zwiększenie głębokości oraz destrukcję tkanki ale polepsza koagulację.

Następujące zasady pomogą operatorowi otrzymać najlepszą jakość koagulacji, jednak każde użycie musi być poprzedzone opinią profesjonalisty, opartą na jego praktyce.

 • wybrać elektrodę o kształcie kuli lub mocno uzwojoną;

 • zlokalizować krwawienie, po wytarciu miejsca krwawienia, przyłożyć lekko elektrodę do tkanki przed włączaniem;

 • wyłącz elektrodę tak szybko jak tkanka zasklepi się aby uniknąć dalszego zniszczenia;

 • utrzymuj elektrody w czystości (zalecane jest użycie gąbki F7520).

Koagulacja Bipolarna

Bipolarna koagulacja wykorzystuje hemostazę małych naczyń krwionośnych w tkance znajdującej się pomiędzy dwoma końcówkami kleszczy. Kiedy gęstość prądu jest zredukowana, dzięki zastosowaniu szerokich elektrod do rozproszenia energii na dużej powierzchni, efektem jest wysuszenie komórek powierzchniowych, bez głębokiej penetracji i w rezultacie koagulacja. Koagulowana powierzchnia komórek tworzy warstwę izolacyjną zabezpieczając przepływ ciepła do głębszych warstw tkanki. Kolejne przyłożenie prądu powoduje głębszą penetrację tkanki.

DIATERMIA TYPOWA KONFIGURACJA MONOPOLARNA SURTRON 80/120/160

                                                  alt

DIATERMIA TYPOWA KONFIGURACJA BIPOLARNA SURTRON 80/120/160

                              Diatermia SURTRON instalacja

Akcesoria bipolarne Surtron, kabel bipolarny, adapter bipolarny, penseta bipolarna


Akcesoria bipolarne Surtron, kabel bipolarny, adapter bipolarny, penseta bipolarna

GOTOWY ZESTAW BIPOLARNY DO DIATERMII SURTRON 80/120/160 + DOWOLNA PINCETA (PĘSETA) BIPOLARNA

DIATERMIA SURTRON  PRZECIWSKAZANIA I EFEKTY  TOWARZYSZĄCE
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO 

diatermia_surtron_bezpieczeństwo

DIATERMIA SURTRON INSTALACJA 

DIATERMIA SURTRON BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

bezpieczeństwo pacjenta DAITERMIA SURTRON

DIATERMIA SURTRON CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

!

Diatermia SURTRON instalacja

alt
DIATERMIA CUT (cięcie gładkie)
Najlepszym prądem do cięcia nożem elektrochirurgicznym jest czysta fala sinusoidalna bez modulacji, czyli ze 100% cyklem pracy. Taki prąd jest przeznaczony do cięcia bez koagulacji.

alt
DIATERMIA BLEND (cięcie z koagulacją)
Prąd mieszany do koagulacji-cięcia znajduje zastosowanie, gdy wymagana jest głęboka koagulacja razem z cięciem. Uzyskany w ten sposób prąd jest odpowiedni do cięcia z koagulacją, bez powstawania strupów i karbonizacji.


alt
DIATERMIA FORCED COAG (koagulacja forsowna)
Prąd modulowany koagulacji forsownej posiada zdolność szybkiej koagulacji powierzchniowej, z prawdopodobieństwem wystąpienia częściowej karbonizacji tkanek. Przewaga tego trybu pracy polega na uzyskaniu szybkiego efektu koagulacji na powierzchni poddanej zabiegowi.


alt

DIATERMIA SOFT COAG (koagulacja miękka)
Niskonapięciowy i zmodulowany przebieg pozwala uzyskać koagulację głębiej położonych warstw tkanki, w której koagulacja komórek dokonuje się bez karbonizacji. Koagulacja miękka jest bardziej czasochłonna niż forsowna.


alt
DIATERMIA BIPOLAR (koagulacja bipolarna)
Ten tryb pracy jest odpowiedni dla delikatnej koagulacji bez efektu karbonizacji zarówno monopolarnej, jak i bipolarnej. Użycie szczypiec bipolarnych jest dozwolone BIPOLAR tylko w tym trybie pracy Aby umożliwić podłączenie kabla pęsety bipolarnej, niezbędne jest zastosowanie opcjonalnego adaptera (nr REF 00498.04), który zabezpiecza przed aktywacją w innym trybie pracy.

ZOBACZ – akcesoria do diatermii chirurgicznych SURTRON

Polecamy Diatermie chirurgiczne SURTRON - Najlepsze ceny w Polsce

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80D
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 120
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 160
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 200
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON TOUCH 200
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 120
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 160 HF
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 200

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 300 HP
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 400 HP
Nowość DIATERMIA VERGERY - diatermia dla weterynarii 
Polecamy - EWAKUATOR DYMU I OPARÓW SURTRON-EVAC

...............................................................................................................................................................

ZOBACZ – akcesoria monopolarne i bipolarne do diatermii chirurgicznych SURTRON

Więcej informacji na temat diatermii chirurgicznych Surtron, akcesoria do diatermii chirurgicznych, wybór, instrukcja obsługi SURTRON 80SURTRON 120SURTRON 160, SURTRON 50D i SURTRON 80D na naszym blogu:

Sprzęt do elektrokoagulacji

Chirurgia z użyciem sprzętu do elektrokoagulacji to również korzyści dla pacjenta. Urządzenia tego typu pozwalają m.in. na wykonywanie bezkrwawych cięć, dzięki czemu wszelkie rany goją się znacznie szybciej, a ryzyko pojawienia się komplikacji jest zdecydowanie zredukowane. Diatermia chirurgiczna ma bardzo szerokie zastosowanie, przez co może pomóc w poszerzeniu oferty gabinetu i wykonywaniu większej liczby zabiegów. Sprawdza się m.in. w chirurgii ogólnej, naczyniowej, plastycznej, szczękowej czy dziecięcej. Ponadto znajduje zastosowanie np. w dermatologii, ginekologii, a nawet weterynarii. Tego typu sprzęt medyczny w gabinecie podniesie jego prestiż i pozwoli oferować pacjentom wyższy poziom opieki, dlatego na pewno jest korzystną inwestycją.

TMC POLSKA – MEDICAL STORE – jesteśmy importerem i dystrybutorem diatermii chirurgicznych i ewakuatorów dymu włoskiej firmy LED SpA. Oferujemy szeroki wybór diatermii chirurgicznych i akcesoriów bipolarnych i monopolarnych włoskiej firmy Led Spa. Nasz asortyment medyczny i chirurgiczny to sprzęt dla szpitali, gabinetów stomatologicznych i weterynaryjnych, ortopedycznych, ginekologicznych i dermatologicznych oraz gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologicznej

............................................................................................................................................................

Kontakt w sprawie produktów firmy LED SpA – SURTRON DIATERMIE CHIRURGICZNE – IMPORT, DYSTRYBUCJA 
Sklep internetowy: TMC POLSKA – SPRZĘT MEDYCZNY – SPRZĘT REHABILITACYJNY
PIOTR AMBROZIAK – tel: + 48 515-695-995
e-mail : [email protected]


Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych

Tagi


 • zaopatrzenie medyczne
 • weterynaryjne
 • diatermia chirurgiczna
 • surtron
 • erbe
 • eltron
 • emed
 • diatermia
 • chirurgiczna
 • elektrokauter
 • surtron 80
 • surtron 160
 • LED SpA
 • kauter stomatologiczny
 • kauteryzacja
 • koagulacja
 • monopolarna
 • Lancetron
 • narzędzia
 • koagulator
 • narzędzie chirurgiczne
 • sprzęt elektrochirurgiczny
 • aparat elektrochirurgiczny
 • larygologiczne
 • ginekologiczne
 • sklep medyczny
 • instrukcja obsługi
 • surtron120
 • diatermie chirurgiczne
 • elektrokoagulacja urządzenie
 • nóż do koagulacji
 • bipolarna
 • weterynaryjna
 • eresmedical
 • diatermia weterynaryjna
 • KARL STORZ
 • Valleylab
 • Olympus
 • Famed
 • Carlo de Giorgi
 • Sanitex
 • ginekologiczna
 • sklep weterynaryjny
 • sklep chirurgiczny
 • aparatura chirurgiczna
 • instrukcja obsługi
 • pdf
 • manual

Powiązane produkty